YutoHitoto - Umi Jigoku, Tomoaki Senju - / Promotion

- Toji Gurashi / Oita Prefecture

湯とひとと 「湯けむりの向こうにある、森と海といのちの循環」|海地獄 五代目 千壽智明 / プロモーション

- 湯治ぐらし / 大分県

©HIROSHI OKAMOTO 2022

©HIROSHI OKAMOTO 2022