YutoHitoto - Miyukiya , Kazumi Ito - / Promotion

- Toji Gurashi / Oita Prefecture

湯とひとと 『家のひとまを貸す「貸間」で湯治すること』 | 旅館みゆき屋 女将 伊東一美/ プロモーション

- 湯治ぐらし / 大分県

©HIROSHI OKAMOTO 2022

©HIROSHI OKAMOTO 2022