YutoHitoto - YumeHinoki  no Yu "Daibutsu Onsen", Shoji Yamamura - / Promotion

- Toji Gurashi / Oita Prefecture

湯とひとと 「大仏の右顔を見つめてきた、地域の温泉」|ゆめひのきの湯 大仏温泉 山村尚志 / プロモーション

- 湯治ぐらし / 大分県

©HIROSHI OKAMOTO 2022

©HIROSHI OKAMOTO 2022