YutoHitoto - Mugen no Sato, Kentaro Fujisaki - / Promotion

- Toji Gurashi / Oita Prefecture

湯とひとと 「温泉を自然からあずかる、ということ」|夢幻の里 春夏秋冬 藤崎謙太郎 / プロモーション

- 湯治ぐらし / 大分県

©HIROSHI OKAMOTO 2022

©HIROSHI OKAMOTO 2022