Sho Sasaki and his friend, Ryosuke Hanzawa at Sho’s room.
YoshidaDorm_Web_03
YoshidaDorm_Web_02
YoshidaDorm_Web_04
Lemonde_03
Lemonde_04
Lemonde_05

Tokyo Olympic  / Le Monde / France

©HIROSHI OKAMOTO 2022

©HIROSHI OKAMOTO 2022